Uslovi za prijavu

Obuka vozača / po ADR 8.2.1 /

 

1. Osnovni kurs (izuzev cisterne) / 2-9 klasu materijala:

- vozačka dozvola B ili C kategorija,
- najmanje 21 godina starosti

2. Specijalizacija (izuzev cisterne) / 1. klasa :

- važeća ADR dozvola 2 - 9 klase

3. Specijalizacija (izuzev cisterne) / 7. klasa:

- važeća ADR dozvola 2 - 9 klase
- osnovni kurs zašite od radijacije

4. Specijalizacija za cisterne / 2. klasa

                                             / 3. klasa
                                             / 5.1-6.1-8-9 klase 

- važeća ADR dozvola 2 - 9 klase izuzev za cisternu
- vozačka dozvola C kategorije, 2 godine
- praksa u vožnji

 

Vissza az előző oldalra