Termini za obuku vozača

 

Za informacije obratite se referentu.

 

Polaganje ADR ispita za vozače održaće se u četvrtak 25.06.2015. u zgradi Ministarstva Saobracaja, ulica Omladinskih Brigada Br. 1, Novi Beograd.


Obuka za ovaj ispit održaće se od 19.06.2015 do 22.06.2015. (4 dana) početkom od 10 sati do 16 časova, u Osnovnoj Školi Kiš Ferenca Trešnjevac, Ul. Maršala Tita 62.


Kandidati moraju da prisustvuju na predavanju svaki dan!

  Za polaganje ispita za transport opasnog tereta plaća se taksa Budžetu Republike Srbije u iznosu:

 • 1. Ispit iz oblasti Osnovnog poznavanja transporta opasnog tereta - 4.000,00 dinara
 • 2. Ispit iz specijalističke oblasti:
  • Cpecijalističke oblasti za transport u cisternama - 2.000,00 dinara
  • Cpecijalističke oblasti za transport eksplozivnih materija klase 1 - 2.000,00 dinara
  • Cpecijalističke oblasti za transport radioaktivnih materija klase 7 - 2.000,00 dinara
 • 3. Obnova znanja iz oblasti Osnovnog poznavanja transporta opasnog tereta - 2.000,00 dinara
 • 4. Obnova znanja iz specijalističke oblasti:
  • Obnova znanja iz specijalističke oblasti za transport u cisternama - 1.000,00dinara
  • Obnova znanja iz specijalističke oblasti za transport eksplozivnih materija klase 1 - 1.000,00 dinara
  • Obnova znanja iz specijalističke oblasti za transport radioaktivnih materija klase 7 - 1.000,00 dinara
 • 5. Ako se u istom terminu, posle ispita iz Osnovnog poznavanja transporta opasnog tereta, polaže jedan ili više ispita, ukupni troškovi polaganje više ispita iznosi 6.000,00 dinara.

 • Napomena:
  Svaki kurs se mora posebno uplatiti !
  Broj računa i izgled uplatnice možete videti ovde:

Ovako treba ispuniti!

Konkretne informacije možete dobiti na broj 063 507-419.

 

Formular za? - - - Prijavu - - - u PDF formatu

Nazad na predhodnu stranu