Priručna učila

Prevoz komadne robe sa opasnim materijama ili predmetima


Veszélyes Áruk Küldeménydarabos Szállítása

Radna sveska za prevoz komadne robe sa opasnim materijama

Munkafüzet a Veszélyes Áruk Küldeménydarabos Szállításához


 

Tablice opasnosti za označavanje kontenera, cisterni i komadne robe

Veszélyességi Bárcák - Konténerek, tartányjárművek és küldeménydarabok jelölése

Prevoz opasne matreije,
označavanje vozila i rasutih tereta

Veszélyes Áruk Szállítása - Járművek és ömlesztett rakományok jelölése - Az ADR B.5 függeléke(RID VIII.Függeléke)

po ADR B.5 tačke (RID VIII. tačke)