Pismena uputsva i prateća dokumentacija za prevoz opasne materije u drumskom i železničkom saobraćaju

Kod prevoza opasne robe treba da posedujete prateći dokumenat na jeziku države porekla robe, na jeziku države primioca, kao i na jezicima države po kojoj se vrši tranzitni prevoz opasne materije. Iz naše baze podataka lako možemo da obezbedimo na bilo komevropsom jeziku potrebne okumente, po aktuelnim ADR odrebama

Pismena uputsva pripremamo direktno iz baze podataka za pojedinačne krajne korisnike za upotrebu. Imamo i mogoćnost da specialno za pojedine firme izradimo sa štamparskom tehnologijom i veće količine.

Írásbeli utasítás készítése

 


Vissza az előző oldalra