Nazad

 

Izdanja sa novim ADR propisima o Prevozu opasne robe

  

Izdanje: Trigon Inžinjering D.o.o., Beograd, 2004 godine, na srpskom jeziku

Autor: Ljubomir Petrović, dipl. ing saob.

 

 

 

 

 

Izdanje: HVESZ, Budimpešta, 2004 godine, na mađarskom jeziku

Autor: Šaroši Đerđ, po ADR propisima, koje važe od 01.01.2005 godine

 


 

Vissza az előző oldalra